Wat is letselschade?

Gepost op: 12 mei 2017

Delen

Letselschade is een veel voorkomend verschijnsel voor veel mensen in het dagelijkse leven. Stelt u zich voor: U loopt over straat en u botst tegen een aankomend fietser op tijdens het oversteken. U heeft hierbij uw been gebroken en bloedwonden op uw hoofd. Dit kan voor veel mensen een geval zijn van dusdanig schade dat men overweegt een schadeclaim in te dienen. Dit roept dan de vraag op: wat valt er precies onder dit soort schade? In het onderstaande stuk wordt dit zo uitgebreid mogelijk toegelicht om u als lezer zoveel mogelijk te kunnen informeren. 

Letselschade wordt ook wel verstaan als elke vorm van schade dat wordt aangebracht of overkomt op iemand zijn lichaam. Dit kan komen door ongelukken, valpartijen, klappen, wapens of elke andere fysieke aandoening die een persoon kan meemaken in zijn leven. Langdurige of grote schades kunnen resulteren in het gehandicapt raken van een persoon of in het ergste geval overlijden. In 2016 zijn 4.9 miljoen mensen komen te overlijden als gevolg van letselschade. Meer dan 25% van al deze casussen waren gerelateerd aan verkeersongelukken. In 2016 waren bijna 400,000 kinderen (onder de leeftijd vijf jaar oud) slachtoffer geworden door ongelukken. De schade die hieruit voortvloeit is de oorzaak van negen procent van alle overlijdensgevallen en het staat op de zesde plek van de meest voorkomende doodsoorzaken ter wereld. Dit werd geconstateerd door de World Health Organization (WHO)in 2016. Volgens de WHO is letselschade op meerdere manieren te onderscheiden/classificeren. De eerste classificatie die men hanteert zegt iets over de wijze waarop schade is berokkend. Als tweede kijken dokters naar de substanties (bijvoorbeeld drugs) die eventueel tot letselschade kunnen leiden. Ten derde wordt er gekeken naar de plek waar de schade zich heeft voorgedaan. Dit kunnen verscheidene plekken op het menselijke lichaam zijn. De vierde classificatie heeft van doen met de  activiteit die een persoon aanging toen diegene de schade opliep. Hierbij kan er gedacht worden aan een skater die bijvoorbeeld valt tijdens het skateboarden. Tot slot is de vijfde classificatie de rol van menselijke intentie. Een voorbeeld hiervan is wanneer een zaak gaat om een gewelddadige aanval door een andere persoon of als een persoon zelfdoding pleegt. Copes et al. (1988) hebben een schaal ontworpen om het niveau van schade aan een persoon te indiceren. Alle scores boven 15 worden geclassificeerd als traumatische schade.

Bent u op zoek naar een advocaat aan wie u een letselschadezaak kunt voorleggen? Kijkt u dan eens op de site van Van Pijkeren & Van Aken Advocaten.

Bronnenlijst

- Copes, W.S.; H.R. Champion; W.J. Sacco; M.M. Lawnick; S.L. Keast; L.W. Bain (1988). "The Injury Severity Score revisited". The Journal of Trauma. Lippincott Williams & Wilkins. 28 (1): 69–77.

- http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/index2.html. Gevonden op 30 april 2017.  

Archief

2017 2019

Recente artikelen