Rechtspraktijk: de advocaat. Waarom kiezen voor een advocaat?

Gepost op: 9 augustus 2017

Delen

Wat is een advocaat?

Een advocaat is opgeleid om te adviseren, te bemiddelen en te procederen in juridische zaken. Veel mensen zien een advocaat als iemand die in de rechtszaal opkomt voor zijn cliënt, die verdedigd moet worden. Doorgaans vindt dit enkel plaats bij ingewikkelde of spraakmakende zaken. De werkzaamheden bestaan uit heel wat meer dan het in de rechtszaal opkomen voor de cliënt. Er dienen gesprekken gevoerd te worden met de cliënt en eventueel de tegenpartij, bijvoorbeeld bij ontslagkwesties, echtscheidingen of letselschadezaken. In een aantal zaken moet een advocaat bemiddelen met de tegenpartij om tot een schikking te komen zonder tussenkomst van de rechter. Dit gaat vaak sneller en is voor de cliënt én de tegenpartij een stuk goedkoper.

Wat zijn de kosten?

Zit u met een zaak waarbij u hulp denkt nodig te hebben? Hiervoor kunt u basale informatie inwinnen bij het Juridisch Loket. Zij kunnen u ook informeren en helpen bij zaken over ontslag, scheiding, het aanvechten van een rechtszaak, etc. Helaas heeft niet iedereen voldoende geld om een advocaat in de armen te nemen. Daarom kan het Juridisch Loket u aan een pro Deo-advocaat helpen. Zij staan mensen met een laag inkomen bij rechtszaken bij. Hiervoor moet u wel een eigen bijdrage betalen van maximaal €849,-. Indien u niet voor deze pro Deo-regeling in aanmerking komt, dient u een eigen advocaat in de armen nemen. Deze kosten kunnen variëren. Het tarief varieert van €50,- tot soms wel €600,- per uur. Denk daarom goed na of u een zaak wilt en kunt beginnen. Advocatenkantoor Alliantie staat u graag ter zijde met betaalbare raad en daad.

Hoe wordt iemand advocaat?

Als u graag advocaat wilt worden dient u hiervoor een universitaire studie te volgen. U kunt tot deze studie toegelaten worden als u in het bezit bent van een VWO diploma, maar ook zou u voor het beginnen van deze academische studie Rechten kunnen studeren binnen het hoger beroepsonderwijs, en vervolgens doorstromen. In Nederland zijn er negen universiteiten die de studie aanbieden. In de eerste drie jaar van de bachelorstudie richt u zich op het algemene gedeelte over het recht en de wetten die in Nederland gelden. Hierna kunt u doorgaan met een specifieke masteropleiding voor verdieping binnen een rechtsgedeelte dat u aanspreekt. Als u deze studie hebt afgerond, bent u nog geen advocaat, maar kunt u uzelf al een jurist noemen. Vervolgens kunt u de Beroepsopleiding Advocatuur volgen. Voor deze studie werkt u bij een advocatenkantoor gedurende een periode van drie jaar en wordt u een advocaatstagiair genoemd. Indien u deze studie succesvol afrond, mag u uzelf officieel een advocaat noemen.

Archief

2017 2019

Recente artikelen