Personen- en familierecht

Gepost op: 20 februari 2019

Delen

Personen- en familierecht

Het grootste gedeelte van de Nederlandse wetgeving wordt beslagen door personen- en familierecht. Hieronder valt eigenlijk alles wat, zoals het woord al zegt, betrekking heeft op persoonlijke en familiaire gebeurtenissen waar het recht voor nodig is. Dit zijn bijvoorbeeld geboortes en huwelijken.

Wetten in Nederland

De Nederlandse wetgeving wordt weergegeven in de boeken van het burgerlijk wetboek. In Nederland bevindt personen- en familierecht zich in het eerste wetboek. Ook zijn er internationale verdragen die betrekking hebben op deze rechtsgebieden. Bijvoorbeeld het verdrag inzake de rechten van het kind. Het Nederlandse wetboek bestaat uit 10 verschillende onderdelen. Als eerst komt dus het recht met betrekking tot personen en familie. De andere wetboeken gaan bijvoorbeeld over:

- Erfrecht (Erfenissen en erfegenamen)

- Vermogensrecht (bijvoorbeeld voor het bezitten van een huis).

- Zakelijk recht (alles met betrekking tot zaken en verbintenissen).

- Bijzondere overeenkomsten (bijvoorbeeld huur overeenkomsten).

Al deze boeken zijn weer onderverdeeld in verschillende titels omdat het natuurlijk onoverzichtelijk wordt wanneer het een groot boek blijft. Het eerste boek dat dus betrekking heeft op familie en personenrecht is onderverdeeld in 20 titels. Al deze titels zijn dus subonderwerpen onder het algehele onderwerp.

Titels

Alle titels in boek 1 van het burgerlijk wetboek gaan dus over familierecht. Zo is er een titel die te maken heeft met naamswijzigingen en een titel die te maken heeft met het huwelijk. De bekendste onderwerpen van het personen- en familierecht hebben ook hier mee te maken. Zo staat er bijvoorbeeld omschreven wat er volgens de wet hoort te gebeuren bij een geboorte. Denk hierbij aan de erkenning van beide ouders voor het kind, maar ook het melden van de baby bij de gemeente zodat hij of zij een naam krijgt. Ook hoort naamswijziging bij dit gedeelte van de wet. Wanneer personen een naam hebben waar zij niet blij mee zijn en bijvoorbeeld veelvoudig mee worden gepest, kunnen zij deze naam laten veranderen bij de gemeente. Hoe dat precies in de wet geregeld is, vindt je dus onder wetboek 1 van de Nederlandse wetgeving.

Ook alles wat te maken heeft met het huwelijk en het beëindigen van een huwelijk staat in boek 1 van het burgerlijk wetboek. Hierin staat dus omschreven wat de wetgeving is met betrekking tot het huwelijk. Denk hierbij aan het trouwen ingemeenschap van goederen of bijvoorbeeld trouwen met huwelijkse voorwaarden.

Tot slot

Alles wat betrekking heeft op personen- en familierecht bevindt zich dus in het eerste wetboek van de Nederlandse grondwet. Deze is onderverdeeld in 20 verschillende titels die personen- en familierecht bezetten.

Archief

2017 2019

Recente artikelen