Strafrechtadvocaat: advocaat van de duivel?

Gepost op: 17 maart 2021

Delen

Voor veel mensen, misschien ook wel voor u, heeft het beroep van strafrechtadvocaat een eerder negatieve bijklank. We vragen ons af waarom iemand daders van misdrijven wil verdedigen en zien het vaak alsof de advocaat de daden wil goedpraten. Dit is echter een groot misverstand dat moeilijk de wereld uit te helpen is. Een advocaat verdedigt de mens achter de feiten en niet de feiten zelf.

De dader verdedigen, niet de daad

Een strafrechtadvocaat staat in voor het verdedigen van zijn cliënt, niet voor het verdedigen van het strafbaar feit dat zijn cliënt heeft gepleegd. Dit is toch wel een belangrijk onderscheid dat gemaakt dient te worden. Ook voor de advocaat kan het gepleegde feit op zich absoluut onaanvaardbaar zijn, toch neemt hij de taak op zich om de mens achter het feit te verdedigen. Het zou uit menselijk en juridisch oogpunt niet correct zijn die mens te herleiden tot enkel en alleen het misdrijf dat hij beging.
De advocaat zal trachten de gebeurtenissen in een juist perspectief te plaatsen en zal ook op zoek gaan naar elementen die zijn cliënt, al dan niet buiten zijn vrije wil, hebben aangezet tot het plegen van die feiten. Al deze omstandigheden kunnen van invloed zijn voor het bepalen van de straf door de rechtbank. Er zal door de advocaat steeds getracht worden om een eerlijke straf te bekomen die aan de ene kant in verhouding staat tot het gepleegde feit, maar langs de andere kant ook rekening houdt met de omstandigheden. Het is dus niet juist om te stellen dat de advocaat voor een strafrechtbank steeds zal proberen om een straf te omzeilen en de feiten te ontkennen of te minimaliseren. Het gaat erover de zaak in de juiste context te plaatsen. Het is bovendien ook niet ondenkbaar dat iemand terecht staat voor feiten die hij effectief niet gepleegd heeft. Is het niet zo dat deze persoon dan de best mogelijke verdediging verdient om de rechtbank te kunnen overtuigen van onschuld?

Iedereen kan in de beklaagdenbank terecht komen

Zeg nooit nooit, en dat geldt ook voor het plegen van strafbare feiten. Verschillende oorzaken en omstandigheden kunnen een trigger vormen die mensen ertoe aanzet om zaken te doen de ze anders zelfs niet in overweging zouden nemen. Het kan ook u of iemand uit uw omgeving overkomen en dan is het goed dat er advocaten zijn die zich hierin specialiseren en samen met de beklaagde een correcte en aanvaardbare verdediging opbouwen. Bent u in de situatie dat u verdacht of beschuldigd wordt van een strafbaar feit, laat u dan vast en zeker professioneel en deskundig bijstaan door een advocaat gespecialiseerd in het strafrecht, het kan uw dossier alleen maar ten goede komen.