Het werk & de meerwaarde van advocaten voor bedrijfsrecht

Gepost op: 23 juni 2021

Delen

Het bedrijfsrecht is een speciaal juridisch vakgebied, dat zich focust op alles wat met werk en rechten van werkgevers, werknemers, aandeelhouders en andere betrokkenen te maken heeft. Vaak doen zich op de werkvloer - gelukkig maar natuurlijk! - geen conflicten voor, omdat alles wat relevant is vastgelegd is in arbeidsovereenkomsten en bedrijfsstatuten.

Het werkterrein van een advocaat voor bedrijfsrecht

Een advocaat voor bedrijfsrecht is op juridisch vlak actief met de regelgeving en wetgeving op het gebied van bedrijven en de werkvloer. Hij heeft zich als specialist verdiept in de Nederlandse wetgeving en het arbeidsrecht en kan cliënten daarover haarfijn adviseren en informeren. Wat het bedrijfsrecht of arbeidsrecht betreft kan er, los van formele afspraken die zijn gemaakt in contracten en arbeidsovereenkomsten, veel mislopen. Er zijn tal van specialisaties en thema's die bedrijfsrecht-specialisten voor hun kiezen krijgen. Zo kun je denken aan onenigheden en interpretatieverschillen op het gebied van arbeidsovereenkomsten. Bij een conflict tussen een werkgever en werknemer kan een advocaat voor bedrijfsrecht een van beide partijen van dienst zijn, juridische advies geven en - mocht dat nodig blijken - bijstaan in de rechtszaal.
Een veelvoorkomend soort conflict op de werkvloer zijn ook loongeschillen. Krijg je als werknemer niet, onvoldoende of te laat je salaris overgemaakt, dan heb je (als jij je werk hebt uitgevoerd in overeenstemming met de afspraken) juridisch gezien een sterke zaak en kun je het beste een bedrijfsrechtsadvocaat contacteren om het dossier met jou door te nemen.
Andere veelvoorkomende rechtsgeschillen die tot het werkterrein van bedrijfsrechts- en arbeidsrechtsadvocaten behoren zijn conflicten rond het ontslagrecht, concurrentiebeding en relatiebeding, onenigheid tussen de bedrijfsleiding en aandeelhouders, aansprakelijk in het geval van bedrijfsongelukken en UWV-procedures.

Wat mag je van een professionele advocaat verwachten als het gaat om arbeid gerelateerde juridische zaken?

Het inschakelen van een ervaren, betrouwbare en professionele advocaat voor het oplossen van conflicten rond arbeidsrecht of bedrijfsrecht, levert de cliënt of opdrachtgever vaak veel op. In de eerste plaats krijg je gedegen advies over wat je gezien de omstandigheden beter wel en niet kunt doen als werkgever of werknemer. Zo voorkom je dat je domme fouten maakt, die je uiteindelijk veel geld, je baan of je reputatie kosten. Een advocaat die zijn vak verstaat, zal je direct inlichten over je rechten, plichten en de mogelijkheden die het juridisch dossier biedt. Een advocaat gaat namelijk 100 procent voor de belangen van zijn cliënt en stelt alles in het werk om jouw de rechtsprocedure te laten winnen.
Belangrijk aan het inschakelen van een advocaat is ten slotte ook dat je in een vaak stressvolle situatie jezelf beter kunt ontspannen en beter afstand kunt nemen van de ellende waar je in zit.

Wil je graag meer informatie? Bezoek dan de website van VRP Advocaten.