Gebruik maken van een advocaat voor erfrecht

Gepost op: 30 augustus 2022

Delen

Er zijn veel families waarbij er onenigheid ontstaat wanneer er een naaste overlijdt. In eerste instantie zal je als naaste niet aan de erfenis denken. Toch kunnen er bij het overlijden van je partner, broer, zus of een ander familielid problemen ontstaan over het erfrecht. Hoewel de verdeling bij wet is geregeld, kunnen er onderling toch al snel vervelende discussies ontstaan.

Er kan onderling een discussie ontstaan over wie wat zal krijgen. Ook kunnen er personen zijn die onterfd zijn en het daar niet mee eens zijn. Er zijn ook genoeg gevallen bekend over erfgenamen die met een berg schulden worden opgezadeld. Er kunnen onderling ook problemen ontstaan als broers of zusters spullen uit huis hebben genomen, zonder dat aan de anderen kenbaar te hebben gemaakt.

Wanneer er problemen ontstaan over de verdeling van de erfenis, is het verstandig om in zee te gaan met een advocaat voor erfrecht, bijvoorbeeld VR-Advocatuur B.V. De advocaat voor erfrecht is de juiste persoon om te helpen bij conflicten rondom een nalatenschap. Het maakt niet uit of er nu wel of geen testament is. De advocaat die je helpt bij de verdeling van de nalatenschap.

Het erfrecht
Wanneer een van je ouders komt te overlijden, zal de langstlevende echtgenoot of de geregistreerde partner over alle goederen uit de nalatenschap kunnen beschikken. De kinderen zullen pas erven wanneer beide ouders komen te overlijden. Dit kunnen de kinderen uit het eigen huwelijk zijn, maar ook uit een eerder huwelijk. Ook kunnen de goederen uit de nalatenschap via de stiefouder bij de stieffamilie terechtkomen. Vooral als er een eerder huwelijk is geweest, kunnen de onderlinge problemen groot zijn. In zo’n geval is het goed dat een advocaat voor erfrecht alles precies op een rijtje zet.

Problemen die bij een overlijden kunnen ontstaan
Wanneer de ouders komen te overlijden, dan kan je het niet eens zijn met de uitspraak over de erfenis. Je zou als tegenargument kunnen aangeven dat het testament onder druk is opgemaakt. Ook zou er aangeven kunnen worden dat het testament is opgemaakt op het moment dat de overledene geestelijk niet meer bekwaam was.

Wanneer je verrast bent door de schulden die de overledene heeft, is het belangrijk dat een erfrecht advocaat alles goed nakijkt. De advocaat zou je kunnen adviseren om de erfenis met de bijbehorende schulden te accepteren of juist te weigeren. Het is ook mogelijk dat de advocaat ervoor zorgt dat het testament nietig wordt verklaard.

Wat je ook wil doen, het is altijd verstandig om gebruik van een erfrecht advocaat te maken als je problemen verwacht. Daarbij zal het niets uitmaken of er nu wel of geen testament is. Een erfrecht advocaat zal je altijd goed helpen, zodat er onderling geen problemen ontstaan.