Een notaris vinden die bij je past? Zo doe je dat!

Gepost op: 7 september 2020

Notarissen zijn in onze moderne maatschappij onmisbaar. Hun taak is om officiële en rechtsgeldige documenten op te stellen in uiteenlopende situaties. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het opstellen van documenten als hypotheken, scheidingsaktes, testamenten, stichtingsaktes van bedrijven en aktes over de verdeling van nalatenschappen. Dit zijn stuk voor stuk belangrijke juridische documenten, die volledig correct in elkaar moeten zitten. Wil je jouw laatste wensen in een testament laten vastleggen of een hypotheek afsluiten, dan moeten deze documenten van A tot Z kloppen.
[Meer lezen]

Personen- en familierecht

Gepost op: 20 februari 2019

Personen- en familierecht Het grootste gedeelte van de Nederlandse wetgeving wordt beslagen door personen- en familierecht. Hieronder valt eigenlijk alles wat, zoals het woord al zegt, betrekking heeft op persoonlijke en familiaire gebeurtenissen waar het recht voor nodig is. Dit zijn bijvoorbeeld geboortes en huwelijken. Wetten in Nederland De Nederlandse wetgeving wordt weergegeven in de boeken van het burgerlijk wetboek. In Nederland bevindt personen- en familierecht zich in het eerste wetboek.
[Meer lezen]

Rechtspraktijk: de advocaat. Waarom kiezen voor een advocaat?

Gepost op: 9 augustus 2017

Wat is een advocaat? Een advocaat is opgeleid om te adviseren, te bemiddelen en te procederen in juridische zaken. Veel mensen zien een advocaat als iemand die in de rechtszaal opkomt voor zijn cliënt, die verdedigd moet worden. Doorgaans vindt dit enkel plaats bij ingewikkelde of spraakmakende zaken. De werkzaamheden bestaan uit heel wat meer dan het in de rechtszaal opkomen voor de cliënt. Er dienen gesprekken gevoerd te worden met de cliënt en eventueel de tegenpartij, bijvoorbeeld bij ontslagkwesties, echtscheidingen of letselschadezaken.
[Meer lezen]

Wat is letselschade?

Gepost op: 12 mei 2017

Letselschade is een veel voorkomend verschijnsel voor veel mensen in het dagelijkse leven. Stelt u zich voor: U loopt over straat en u botst tegen een aankomend fietser op tijdens het oversteken. U heeft hierbij uw been gebroken en bloedwonden op uw hoofd. Dit kan voor veel mensen een geval zijn van dusdanig schade dat men overweegt een schadeclaim in te dienen. Dit roept dan de vraag op: wat valt er precies onder dit soort schade?
[Meer lezen]